Atributai

Herbas

Mokyklos herbas


Himnas

Mus kas rytą skambutis sukviečia 
Į mokyklą - antruosius namus. 
Vadovėliai nauji, jaukios klasės 
Ir draugai pasitinka čia mus.   

Pirmą raidę išmokom rašyti, 
Pirmą žodį sudėjom Mama. 
Džiaugsmo ašarą tyliai čia braukėm, 
Ir svajonė čia gimė pirma.  

Dainava, Dainava, Dainava, 
Nors išskridę jau būsim toli 
Dainava, Dainava, Dainava, 
Tau kertelę surasim širdy.

 

Žodžiai - mokytojos V.Cibulskaitės 
Muzika - mokytojos E.Bakšienės