Mokyklos vizija, misija

Vizija - Bendruomenės poreikius tenkinanti mokykla, gebanti parengti dorus auklėtinius darbui, socialinei adaptacijai.
 
Misija - Orientuojantis į tautos tradicijas, pasaulio patirtį, naujas technologijas, teikti ugdytiniams pagrindinį išsilavinimą, garantuojant ugdymo kokybę, atitinkančią išsilavinimo standartų reikalavimus.

Mokyklos strateginiai tikslai - ugdyti mokinių asmenines bei socialines kompetencijas skatinant taikyti žinias, gebėjimus, įgūdžius praktinėje veikloje   formuoti mokinių vertybines nuostatas, pozityvų elgesį ir sveiką gyvenimo būdą.